2021-2021 Monza Race 1---2021 TCR Europe Monza Race 1, 81 Damiano Reduzzi
2021-2021 Monza Race 1---2021 TCR Europe Monza Race 1, 81 Damiano Reduzzi_12