2022-2022 Norisring Friday---2022 TCR Europe Norisring FP2, 12 Ruben Fernandez
2022-2022 Norisring Friday---2022 TCR Europe Norisring FP2, 12 Ruben Fernandez_31